งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 178 อัตรา วุฒิ ปวช. - ปวส. ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 4 - 13 ตุลาคม 2560

วันที่:
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยาน สุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานหัวหิน ท่าอากาศยานนครราชสีมา ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอบุลราชธานี ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานปาย และท่าอากาศยานเพชรบูรณ์


รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง
จำนวน 20 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. หรือ ปวช. ทุกสาขา

2 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน 30 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. ทางบัญชี

3 นายช่างโยธา
จำนวน 31 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. ทางสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาเทคนิค วิศวกรรมโยธา สาขาเทคนิค การจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ

4 นายช่างเครื่องกล
จำนวน 25 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทางสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

5 พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา หรือ ปวช. ทุกสาขา

6 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
จำนวน 30 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา หรือ ปวช. ทุกสาขา

7 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
จำนวน 36 อัตรา
เงินเดือน 36 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา หรือ ปวช. ทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ณ ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่มีตำแหน่งว่าง
วันที่รับสมัคร 4 - 13 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ