งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพหนะ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560

วันที่:
ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
รายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร และเงินเดือนที่ได้รับ
- พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประจำสำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 4 อัตรา
ประจำกองตรวจการขนส่งทางบก จำนวน 4 อัตรา
ประจำสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 จำนวน 1 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 8,500 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพหนะ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8815

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ