งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานการเงิน - สต๊อกสินค้า เปิดรับสมัคร 27 กันยายน - 12 ตุลาคม 2560

วันที่:
ประกาศสมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส.ธกส.) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานการเงิน - สต๊อกสินค้า รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานการเงิน - สต๊อกสินค้า
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาการบริการ สาขาการเงิน การบัญชี การจัดการ โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อายุ 25 - 35 ปี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ที่ทำการ ส.ธกส. ชั้น 6 อาคารโพเดียม ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯ
วันที่เปิดรับสมัคร : 27 กันยายน - 12 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ