งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

รับสมัครลูกจ้างโครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชพระดับชาติสู่ระดับโลก

วันที่:
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
อัตราเงินเดือน : 21,000.- บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาโทในสาขาทางเทคนิคการแพทย์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์
2. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงาน : ประสานงานโครงการฯ กับโรงพยาบาลเครือข่าย งาน Molecular วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปจัดทำรายงานและอื่นๆ ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับชาติสู่ระดับโลก
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองหรือส่งอีเมลมาที่ jabionu@gmail.com
สถานที่รับสมัคร :
อาคาร 1 ชั้น 3 ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์หมายเลข 02-591-1486 หรือ 02-951-0000-11 ต่อ 99415
รับสมัครตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป