งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ตุลาคม 2561

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี

วันที่:
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชย์ศาสตร์ การเงินและบัญชี
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารการคลัง อาคารใหม่ ชั้น 4 ปีกขวา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ2 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เพศชาย วุฒิ ปวส. ทุกสาขา ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
สถานที่รับสมัคร : กองคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาคารใหม่ ชั้น 3 ปีกขวา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ทุกสาขาวิชา
สถานที่รับสมัคร : กองคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาคารใหม่ ชั้น 3 ปีกขวา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร4 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. หรือ ปวท. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ทางบัญชี เลขานุการ การเงิน
สถานที่รับสมัคร : กองคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาคารใหม่ ชั้น 3 ปีกขวา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร5 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. หรือ ปวท. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ทางบัญชี เลขานุการ การเงิน
สถานที่รับสมัคร : กองคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาคารใหม่ ชั้น 3 ปีกขวา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร6 ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.3 มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีหนังสือรับรองการทำงาน
สถานที่รับสมัคร : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 202 หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์7 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาเกษตรเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี และเครื่องแต่งกาย
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ทำการนิคมสร้างตนเองกระเสียว 69 หมู่ 3 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี8 เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.ทุกสาขา
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด อาคารหอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น 2 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ9 นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา
สถานที่รับสมัคร : สถานคุมครองคนไร้ที่พึ่งกุมสะแก 41 หมู่ 2 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี10 ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.3
สถานที่รับสมัคร : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี 78/1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี11 คนครัว
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.3
สถานที่รับสมัคร : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี 7 หมุ่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี12 พนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.3
สถานที่รับสมัคร : คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี ในบริเวณนิคมสร้างตนเองพระพุทะบาท 163/6 หมุ่ 12 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี13 พนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.3 หรือ ม.6
สถานที่รับสมัคร : นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท 163/6 หมู่ 12 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี14 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช ทุกสาขา
สถานที่รับสมัคร : นิคมสร้างตนเองลำปาว 9 หมู่ 7 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์15 นายช่างสำรวจ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาช่างสำรวจ ช่างงก่อสร้าง ช่างโยธา วิศวกรรม
สถานที่รับสมัคร : นิคมสร้างตนเองโนนสัง หมุ่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู16 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. ทุกสาขา
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน 164/1 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25-29 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ