งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 25 กันยายน พ.ศ. 2560

วันที่:
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 25 กันยายน พ.ศ. 2560

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1 จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2 สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
3 เป็นผู้มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เลขที่ 151/21-22 ถนนอรุณอมรินทร์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ