งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

กรมการศาสนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 18 - 22 กันยายน พ.ศ. 2560

วันที่:
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 อาคารที่ทำการ กระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่ ถนนเทียนร่วมมิตร แขวงห้วยแขวง เขตห้วยแขวง กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ