งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 19 กันยายน พ.ศ. 2560

วันที่:
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 19 กันยายน พ.ศ. 2560

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
- ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
ในสาขาวิชาที่เหมาะสม

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ