งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 15 กันยายน พ.ศ. 2560

วันที่:
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกกีฏวิทยา ปฐพีวิทยา เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการการผลิตพืชและส่งเสริมการเกษตร
2. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสัตวศาสตร์และสัตวบาล
3. มีประสบการณ์ทางด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : อาคารที่ทำการศูนยืหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่า เลขที่ 156 หมู่ 2 ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ