งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการพลเรือนสามัญ

วันที่:
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
หน่วยที่ 1 นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

หน่วยที่ 2 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา)
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษา

หน่วยที่ 3 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อม - โลหะ)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางช่างโลหะ ทางช่างเชื่อม ทางช่างกลโรงงาน

หน่วยที่ 4 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


สมัครทาง https://djop.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 ถึง 2 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม