งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำธนาคาร หลายอัตรา สาขาใกล้บ้าน

วันที่:
Personal Banking Officer/เจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้ารายย่อย
เงินเดือน: เงินเดือน 15k-20k + commission สถานที่ทางาน: สาขาใกล้บ้านในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หน้าที่:
1. นาเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ของธนาคาร
2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อขยายโอกาสการเป็นที่ปรึกษา
3. ดูแลรับผิดชอบการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายแก่ลูกค้า
4. ติดตามดูแลเรื่องการใช้บริการของลูกค้าให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้ารวมทั้งการติดตามเพื่อให้ลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา
คุณสมบัติ
1. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา อายุ 22-35 ปี
2. มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทางานเป็นทีมได้
3. มีประสบการณ์ทางานธนาคาร
Personal Banking Officer จันทร์-ศุกร์ 15,900 ในห้าง 5 หยุด 2 เงินพิเศษอีก 2000
Personal Banker 18,400 ในห้าง 5 หยุด 2 เงินพิเศษอีก 2000
Personal Financial Consultant 23,200 ในห้าง 5 หยุด 2 เงินพิเศษอีก 2000

สนใจสมัครงานโทร
095-3654889 สุณีพร
หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ลิ้งค์
https://docs.google.com/a/manpower.th.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3GCNQ2Xys8mo_U2WsrFW13g9E_VY1xRmYJ4_GfuCPDe3xxg/viewform