งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร 1-21 กันยายน 2560

วันที่:
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งที่เปิดรับและวุฒิการศึกษา
ช่างเทคนิค 5 (งานช่างเหล็ก)
ช่างเทคนิค 5 (งานช่างเชื่อม)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิ ปวส.
สาขาวิชา ช่างเทคนิคโลหะ หรือ เทคนิคโลหะ
สาขางาน
- เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
- เทคนิคการเชื่อมโลหะ
- เทคนิคงานท่ออุตสาหกรรม
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร

การรับสมัคร
สมัครทางเว็บไซต์ port.job.thai.com
วันที่เปิดรับสมัคร 1-21 กันยายน 2560 ตอลด 24 ชั่วโมง ไม่เว้วันหยุดราชการ