งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

การเคหะแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจำนวนมาก เปิดรับสมัครทาง internet ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กันยายน 2560

วันที่:
1 วิศวกร(ไฟฟ้า)
2 พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์
3 พนักงานพัสดุ
4 ช่างเทคนิค(สาขาวิชาช่างสำรวจ)
5 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปริญญาโท)
6 ช่างเทคนิค (สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/สาขาวิชาอิเลคทรอนิกส์)
7 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปริญญาตรี)
8 สถาปนิก(ปริญญาโท)
9 ช่างเทคนิค (สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
10 สถาปนิก(ปริญญาตรี)

สมัครทาง Website http://job.nha.co.th
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กันยายน 2560

ขั้นตอนการสมัคร
หลักการสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
การเคหะแห่งชาติจะดำเนินการโดยยึดหลักดังนี้
1. ความเป็นธรรมและเสมอภาคให้โอกาสแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติโดยเท่าเทียมกัน
2. ความได้มาตรฐานทางวิชาการและวิธีการ เพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
3. ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด แก่ทุกฝ่าย
4. บุคคลมีโอกาสเลือกงาน และ หน่วยงานมีโอกาสเลือกบุคคล

ขั้นตอนการสมัครงาน
ผู้มีความสนใจสมัครงานกับ การเคหะแห่งชาติ สามารถสมัครงานผ่านบริการทาง อินเทอร์เน็ตดังนี้
1. สมัครใช้บริการครั้งแรก (ให้คลิ๊ก ลงทะเบียนที่นี่ ด้านซ้ายมือ)
2. ผู้ที่เคยสมัครงานกับการเคหะแห่งชาติมาแล้ว ให้ Login เข้าสู่ระบบ
3. เลือกรายการ 1 กรอกประวัติ และบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม ที่การเคหะแห่งชาติกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้อง 2 เลือกตำแหน่งที่ต้องการการสมัคร 3 พิมพ์ใบชำระเงิน
4. ดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 250 บาท ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานทีสอบ และประกาศผลสอบได้ที่ ประกาศผลต่างๆ
6. ให้นำบัตรประชาชนมาแสดงในวันที่สอบข้อเขียน
7. กรณีเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนให้ท่าน print ใบสมัครมาแสดงในวันเข้าสอบสัมภาษณ์ด้วย


การเคหะแห่งชาติขอยืนยันว่า การสมัครงานกับการเคหะแห่งชาตินอกจากค่าสมัครแล้ว ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่ม ทั้งสิ้นหากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์หรือ แอบอ้าง ว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที

ติดต่อได้ที่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 0-2351-6224,0-2351-6795-6

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ