งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 29 สิงหาคม - 7 กันยายน 2560

วันที่:
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ