งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่:
1 ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

2 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
(2) มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) อยู่ในเกณฑ์ดี
(3) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

สมัครทาง website https://mnre.job.thai.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ