งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่ต้องมีใบผ่านภาค ก ! ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000

วันที่:
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรม
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และมีประสบการณ์ที่สอดคล้องในหัวข้อลักษณะงานที่ปฏิบัติ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ