งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

บ.เอเซียเสริมกิจ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ สาขาอุดรราชธานี

วันที่:
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ไชลีสโฮลดิ้ง สถาบันการเงินชั้นนำในไต้หวันและกลุ่มธนาคารกรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2527 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้วยทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นทุนชำระแล้ว 1,759 ล้านบาท บริษัทดำเนินธุรกิจและให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์, สินเชื่อลีสซิ่งเครื่องจักรและยานพาหนะ และ สินเชื่อแฟคเตอริ่ง ปัจจุบันบริษัทมีสาขากระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ได้แก่จังหวัด ระยอง สมุทรสาคร พิษณุโลก เชียงราย ลำปาง นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี มุกดาหาร กาญจนบุรี และตาก เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้ครอบคลุมมากที่สุด

“ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเติบโตของเรา” เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและกระตือรือร้น เพื่อเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)


หน้าที่ความรับผิดชอบ:
- ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารลูกค้าสำหรับการวิเคราะห์สินเชื่อ
- วิเคราะห์สินเชื่อตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัท
- นำเสนอรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ (Profile ลูกค้า) ต่อผู้จัดการสาขา และตามลำดับขั้นการอนุมัติ
- ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด และลูกค้าตามความจำเป็น
- แก้ไข้ปัญหาหรือเสนอปัญหาต่อผู้บังคับบัญชาในกรณีกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อมีปัญหา

คุณสมบัติ:
1. เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ จ.อุดรธานี
2. จบวุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี / ป.โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร หรือบัญชี
3. มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อจากสถาบันการเงิน อย่างน้อย 3-5 ปีหากประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อรถบรรทุกหรือรถยนต์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมได้
6.สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่


สนใจติดต่อ
K.ประชาชาติ ชาติสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ 02-679-6262 ต่อ 409 หรือ 081-890-8417
ส่งประวัติที่ email : recruit@ask.co.th
website: www.ask.co.th