งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)

วันที่:
กรมชลประทาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)
#ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 35 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา
5. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 7 อัตรา
6. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 2 อัตรา
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 8 อัตรา
8. นิติกร จำนวน 7 อัตรา
9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์ https://rid.job.thai.com

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ