งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

รับสมัคร ผู้ช่วยอาจารย์ภาษาอังกฤษออนไลน์

วันที่:
1.หน้าที่และความรับผิดชอบ
· ช่วยอาจารย์เจ้าของภาษาในการแปลเอกสารการสอนในห้องเรียนออนไลน์
· ฝึกฝนนักเรียนไทยในชั้นเรียน
· สอนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษ
2. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
· ทำงานที่บ้าน
· มีเวลาการทำงาน (ลงตารางเวลาการทำงานด้วยตนเองทุกๆอาทิตย์)
. เงินเดือน: 3000-10000 ต่อเดือน
· ประเมินผลงานทุกๆ 6 เดือน
· ทำงานในสภาพแวดล้อมนานาชาติและได้พัฒนาภาษาอังกฤษในทุกๆวัน
· มีโอกาสสูงที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นพนักงานประจำ
3. คุณสมบัติ
· สัญชาติไทย
· อายุ 18-38 ปี
· พูดภาษาอังกฤษคล่องแคล่ว โดยเฉพาะทักษะการพูดและการเขียน (IELTS >= 6.0, TOEIC >= 700)
· มีความมั่นใจในการสื่อสาร พูดชัดเจนและไม่พูดตะกุกตะกัก
· มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดี พร้อมกับแล็ปท็อปและหูฟัง
. สามารถทำงานขั้นต่ำ15ชั่วโมงต่อสัปดาห์

4. ส่งใบสมัคร
ถ้าคุณสนใจสมัครงานในตำแหน่งนี้ โปรดส่งประวัติมาที่อีเมล์ ngochth@topica.edu.vn หัวข้อว่า “TOPICA NATIVE THAILAND_Online English Assistant_ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)”

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ http://topicanative.co.th/