งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัครวันที่ 9 - 19 สิงหาคม 2560

วันที่:
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ห้องทรัพยากรบุคคล)กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 237, ถนนพิทักษ์ชาติ ตำบล ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ