งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

ที่ทำการปกครองจังหวัดจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.ปลาย ปวช.ทุกสาขา รวม 26 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 สิงหาคม 2560

วันที่:
1 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดขอนแก่น)
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 25 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดขอนแก่น)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น(หลังใหม่)
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ