งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

วสส.ขอนแก่น ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่:
ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,260 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาจุลชีววิทยยา สาขาวิชาสาธารณสุชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล

วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โทรศัพท์. 043-221770 ต่อ 164
วันเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ