งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

รับสมัครฝ่ายขาย (Sales) ประจำจังหวัดน่าน, พะเยา/ลำปาง, มหาสารคาม, ศรีสะเกษ

วันที่:
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2531 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาการศึกษาที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในด้านผู้ผลิตผลงานทางวิชาการ จนเป็นอันดับแนวหน้าของประเทศ มีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา มากกว่า 200 ท่าน และเป็นผู้ผลิต หนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้ หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือเสริมทักษะ หนังสือเสริมศักยภาพสำหรับครู หนังสือสำหรับห้องสมุดทุกระดับ สื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)

มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาให้กับผู้บริหาร ครูผู้สอนชั้นปฐมวัย ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาทุกระดับช่วงชั้น จัดทำข้อสอบประจำภาคเรียน นำเข้าหนังสือ สื่อที่ทันสมัยจากต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก ผ่านบริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และได้ผลิตสื่อมอนเตสซอรี สื่อคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ และสื่อของเล่น เพื่อการศึกษา (Wooden Toys) ที่ได้รับรองมาตรฐานการส่งออก และมาตรฐานสากล ส่งไปจำหน่ายทั่วโลก กำลังเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งดังนี้

ฝ่ายขาย (Sales )ประจำจังหวัดต่างๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ หญิง/ชาย อายุ 25-45 ปี
- จบปริญญาตรีทุกสาขา
- มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ
- มีรถยนต์
ลักษณะงาน
- นำเสนอสินค้า และปิดการขายตามเป้าหมายบริษัท
- พบลูกค้าใหม่ติดต่อประสานงาน ดูแลเขตการขายที่ได้รับผิดชอบ
- ขยายฐานลูกค้าเพิ่มยอดขาย ในเขตที่รับผิดชอบ - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และบริการหลังการขาย
สวัสดิการ
เงินเดือน + ประกันสังคม + คอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน + ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

สนใจสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (สำนักงานใหญ่)
614/7 ถ.พระราม5 ดุสิต กทม.10300
โทรศัพท์ : 02-243-8000 โทรสาร : 02-241-4131 มือถือบุคคล 095-141-5369
หรือส่ง เรซูเม่ ที่ Email: patthana.hr@hotmail.com