งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 มิถุนายน 2561

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 31 กรกฎาคม 2560

วันที่:
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ทุกสาขา
- ร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร

2 เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์(ชาย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ทุกสาขา
- ร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร


วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก 611 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่เปิดรับสมัคร : 24 - 31 กรกฎาคม 2560