งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

รับสมัคร Senior Recruitment ประจำตึกอิตัลไทย(ติดต่อพี่วุ้นเส้น) 065-5091856

วันที่:
#หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สรรหาบุคคลกรในตำแหน่งต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
2. รับสมัครงานจตามช่องทางต่างๆ
3. สัมภาษณ์งานในตำแหน่งต่างๆที่มีการเปิดรับมัคร
4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
5. ดูแลและสอนงานน้องๆในทีมสรรหาของตัวเอง

#คุณสมบัติ
1. ชาย- หญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์งาน Recruitment 2-3 ปีขึึ้นไป (หากผ่านประสบการณ์สสรหาบุคคลด้านอุตสาหกรรมและไอที จะพิจารณาพิเศษ)
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น, รับ-ส่ง เมลล์ ภาษาอังกฤษได้
5.มีทัศนคติเชิงบวก รองรับแรงกดดันได้
6. มีภาวะความเป็นผู้นำ

#สวัสดิการ
1.สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
2.ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
3.ค่าตอบแทนพิเศษ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ค่าทำงานล่วงเวลา
4.เงินโบนัสตามผลงาน และค่าอมมิชชั่น
5.ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
6.ประกันสังคม
7.ตามข้อตกลงของบริษัท