งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 เมษายน 2561

กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ 2560

วันที่:
กรมพลศึกษา
ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬา (ด้านการกีฬา)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางพลศึกษา

2 ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬา (ด้านนันทนาการ)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางนันทนาการ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางการจัดการนันทนาการ

3 ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬา (ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา)
อัตราเงินเดือน : 1500-16500
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4 ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬา (ด้านพัฒนาการบุคลากรการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา)
อัตราเงินเดือน : 17500-19250
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษา ทางนันทนาการ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางพลศึกาาทางนันทนาการ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางการจัดการกีฬา ทางการจัดการนันทนาการ

** ต้องผ่านภาค ก

สมัครทาง Website : dpe.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ