งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 มิถุนายน 2561

Design Engineer AV

วันที่:
Design Engineer AV
คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง) มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานติดตั้งระบบเครื่องเสียง หรือออกแบบระบบเครื่องเสียง AV สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการทำงานได้ดี (AutoCAD) มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในสายงานได้ สามารถเดินทางมาปฎิบัติงานได้สะดวกที่บริษัทฯ กำหนด เงินเดือน : 15,000-25,000 บาท วันทำงาน : 5 วัน/สัปดาห์ (วันจันทร์-วันศุกร์) สถานที่ปฎิบัติงาน : สุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) **สมัครด้วยตัวเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที**