โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักโภชนาการ [ 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2557]

โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักโภชนาการ [ 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2557]

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักโภชนาการ(โรงพยาบาลสิงห์บุรี)

ประเภท : บริการ,บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวท.,ปวส.,ปริญญาตรี

อัตราเงินเดือน : ปวท 11,450 บาท เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : ปวส 12,240 บาท เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน : ปริญญาตรี 15,960 บาท นักโภชนาการ

โรงพยาบาลสิงห์บุรี
917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
Website http://www.singburihosp.go.th/index.php

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่าง
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635243369620771567.pdf
4 มกราคม 2557  13:21 น.
โรงพยาบาลสิงห์บุรี   
Vote
Rated 5/5 (100%) (1 Vote)