งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 19 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2560

วันที่:
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังนี้
- สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์)
- รัฐศาสตร์
- นิติศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์
- สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

2 นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังนี้
- สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์)
- รัฐศาสตร์
- นิติศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์
- สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ website dsdw.go.th หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
วันที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ