งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 8 - 14 มิถุนายน 2560

วันที่:
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก

2. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะทางสาขารังสีเทคนิค

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานการบริหารงานบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
วันที่เปิดรับสมัคร : 8 - 14 มิถุนายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ