งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 25 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันที่:
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 25 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์(เคมี) การสอนเคมี เคมีประยุกต์ เคมีชีวภาพ เคมีสิ่งแวดล้อม
มีใบประกอบวิชาชีพครู

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 1/1 ถนนหลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560