งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2561

อุทยานวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครงาน

วันที่:
อุทยานวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำเเหน่ง พนักงานบริหารงานบุคคล
จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามไฟล์เเนบ