งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 มิถุนายน 2561

วสส.ขอนแก่น ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

วันที่:
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการ

อัตราเงินเดือน : 8,238 บาท
ประเภทเงินบำรุงสถานบริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการและยุทธศาสตร์ ชั้น4
อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ
โทรศัพท์ 043-221770 ต่อ 164