งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครครูและเจ้าหน้าที่หลายอัตราตั้งแต่วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.

วันที่: อังคาร 24 ธันวาคม 2556  20:55 น.
เปิดอ่าน : 2418 ครั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. สอบคัดเลือกในวันที่ 2 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป1. ครูอัตราจ้างสอนสาขาวิชาการบัญชี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีบัญชี
คุณสมบัติอื่นๆ :
1.ปริญญาตรีการบัญชี
2.ใบประกอบวิชาชีพครู
3.ใบรับรองแพทย์
4.สำเนาผลการเรียน
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6.สำเนาทะเบียนบ้าน
7.รูปถ่าย 1นิ้ว 2 รูป
8.ใบผ่าการเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี)


2. เจ้าหน้าทีงานบุคลากร
วุฒิการศึกษา : ปวส.บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา
คุณสมบัติอื่นๆ : เอกสารเหมือนกัน ยกเว้นใบประกอบวิชาชีพและ จบปริญญาตรี สำหรับครูอัตราจ้างบัญชี3. เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือฯ
วุฒิการศึกษา : ปวส.บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา
คุณสมบัติอื่นๆ : เอกสารเหมือนกันยกเว้นใบประกอบวิชาชีพ


4. เจ้าหน้าที่งานบัญชี
วุฒิการศึกษา : ปวส.การเงิน การบัญชี
คุณสมบัติอื่นๆ : เอกสารเหมือนกันยกเว้นใบประกอบวิขาชีพ จบปวส.บัญชี การงิน


วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 1/1 ถ.หลังเมือง. อ.เมือง. จ.ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043236538
Website http://www.Kvc.co.th
ติดต่อ: 043236538 ต่อ 209 , 101,122