งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

ธนาคารธนชาต สมัครและสัมภาษณ์ทราบผลทันที Open House Walk in Interview วันที่ 3 และ 22 เมษายน 2560

วันที่:
ธนาคารธนชาต สมัครและสัมภาษณ์ทราบผลทันที
Open House Walk in Interview

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อ

ลักษณะงาน
ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของธนาคารในการสร้างความสัมพันธ์อันดีทางการตลาดกับบริษัท/ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ (Car Dealer, Tent) และ วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นสำหรับลูกค้าที่ได้ทำธุรกรรมเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคาร พร้อมทั้งให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆของธนาคารกับลูกค้า

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
ไม่มีภาระทางทหาร
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
มีความรู้ และความสนใจในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี, มีทักษะการเจรจาต่อรอง, มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
มีรถยนต์ที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมใบอนุญาตขับขี่
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด)
มีใบนายหน้าประกันวินาศภัย และใบนายหน้าประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ
สำหรับผู้ที่สนใจเตรียมเอกสารการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย แล้วพบกันได้ที่

ธนาคารธนชาต อาคารวงค์สว่าง ชั้น G
วันจันทร์ ที่ 3 เม.ย. 60 (เวลา 09.00 น. - 15.00 น.)
(MRT สายสีม่วง สถานี วงศ์สว่าง)

ธนาคารธนชาต อาคารกลาสเฮ้าส์ รัชดา ชั้น 3
วันเสาร์ 22 เม.ย. 60 (เวลา 09.00 น. - 15.00 น.)
(MRT สถานนี สุทธิสาร)

สอบถามเพิ่มเติม
คุณชยุต โทร.02-220-2222 ต่อ 1228 / 088 021 5696
E-mail : Chayut.saw@thanachart.co.th