งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย 15 ตำแหน่ง 81 อัตรา [ 6-12 มกราคม 2557 ]

วันที่: อังคาร 24 ธันวาคม 2556  12:19 น.
เปิดอ่าน : 2041 ครั้ง
ข่าวตำแหน่งงานเกี่ยวกับการศึกษา สถานศึกษา ทาง JOB-108 ได้ Update ตำแหน่งงานให้ท่านได้ทราบก่อนใคร
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย (ทุนครูมืออาชีพ 2554)
มีรายการเปิดสอบเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ทั้งหมดจำนวน 81 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี

ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
- ตำแหน่งครูผู้ช่วย หลักสูตร ป ตรี 4 ปี เงินเดือน 15,050 บาท
- ตำแหน่งครูผู้ช่วย หลักสูตร ป ตรี 5 ปี เงินเดือน 15,800 บาท


สาขาวิชาเอกที่ดำเนินการรับสมัคร ได้แก่
1. ประถมศึกษา                          จำนวน 1 อัตรา
2. ภาษาไทย                              จำนวน 6 อัตรา
3. คณิตศาสตร์                            จำนวน 6 อัตรา
4. วิทยาการคอมพิวเตอร์             จำนวน 4 อัตรา
5. วิทยาศาสตร์ศึกษา (ทั่วไป)    จำนวน 4 อัตรา
6. ชีววิทยา                                 จำนวน 1 อัตรา
7. สังคมศึกษา                            จำนวน 4 อัตรา
8. สุขศึกษา                                จำนวน 2 อัตรา
9. พลศึกษา                                จำนวน 4 อัตรา
10. ศิลปศึกษา                           จำนวน 4 อัตรา
11. ดนตรี/ดุริยางคศิลป์               จำนวน 4 อัตรา
12. นาฏศิลป์                              จำนวน 3 อัตรา
13. คหกรรมศาสตร์                    จำนวน 2 อัตรา
14. ภาษาอังกฤษ                      จำนวน 5 อัตรา
15. การศึกษาพิเศษ                   จำนวน 32 อัตรา

วิธีสมัคร
ยื่อใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ.2 ชั้น 1
สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์: 02-280-4966 โทรสาร: 02-280-7045
Email: pr022804966@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่าง
http://special.obec.go.th/Upload/News/Files/FILE0001710001.pdf