งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2561

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

วันที่:
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมี ชีววิทยา สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม ภูมิศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
2 มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
3 มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ เลขที่ 118/4 หมู่ 2 ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร 0 5321 8032
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ