งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 มิถุนายน 2561

รับทั่วประเทศ 207 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรีทุกสาขา สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ

วันที่:
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน 9 ตำแหน่ง รวมทั้งหมด 207 อัตรา ทั่วประเทศ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
จะต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สถานที่ปฏิบัติงาน - สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
สถานที่ปฏิบัติงาน - สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
สถานที่ปฏิบัติงาน - สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จำนวน 41 จังหวัด ได้แก่
สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,ชลบุรี,ระยอง,ฉะเชิงเทรา,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี,ชัยภูมิ,ขอนแก่น,อุดรธานี,เลย,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์,สกลนคร,นครพนม,เชียงใหม่,ลำปาง,เชียงราย,นครสวรรค์,กำแพงเพชร,สุโขทัย,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,ราชบุรี,กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี,นครปฐม,นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานี,สงขลา,ตรัง,ปัตตานี,นราธิวาส
จำนวน 42 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
จะต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน - สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
สถานที่ปฏิบัติงาน - สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
สถานที่ปฏิบัติงาน - สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด
จำนวน 78 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
จะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณ
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
จะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

5 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
จะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

6 ตำแหน่งนิติกร
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
จะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

7 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สถานที่ปฏิบัติงาน - สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
สถานที่ปฏิบัติงาน - สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
สถานที่ปฏิบัติงาน - สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด
จำนวน 79 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
จะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
จะต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินและการะนาคาร

9 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
จะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัคร
สมัครทาง Website : https://womenfund.job.thai.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ