งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

โฟกัสแอด ขอนแก่น "รับสมัครด่วน"

วันที่:
ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ : บริษัท โฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
ที่อยู่ : 161/24, 161/25, 161/25 หมู่ที่ 14
ต.ในเมือง ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทร : 043-348651-3
Fax : 043-348656
E-mail : focusad.kk@gmail.com
Website : www.focusad-media.com

1.ตำแหน่ง : วิศวะคอมพิวเตอร์ / อิเล็กทรนิกส์
จำนวน : 3 อัตรา
คุณสมบัติ
- ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วิศวะคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์
- วุฒ : ปวช - ปริญญาตรี
- มีความรู้พิ้นฐานเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร ซอฟต๋แวร ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบแลน ระบบโทรศัพท์ และอื่นๆที่กี่ยวข้อง
- มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และต้องการทำงานจริงๆ
- หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน : ตามตกลง

2.ตำแหน่ง : พนักงานขาย /พนักงานขับรถส่งสินค้า
จำนวน : 3 อัตรา
คุณสมบัติ
- ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒ : ไม่จำกัด
- มีบขับขี่ รถยนต์ สามรถทำงานนอกพื้นที่ได้
- มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และต้องการทำงานจริงๆ
- หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน : ตามตกลง