งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มิถุนายน 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

วันที่:
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช. หรือสูงกว่า ทางด้านพาณิชยการ ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้านการตลาด ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการบัญชี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก(หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ