งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว รวม 33 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 21 มกราคม 2560

วันที่:
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (ป.ตรี)
อัตราว่าง 11 อัตรา ดังนี้
- กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
- กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

2 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (ป.ตรี)
อัตราว่าง 3 อัตรา
- กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท

3 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาตร์คณิตศาสตร์ (ป.ตรี)
อัตราว่าง 2 อัตรา
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท

4 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ไม่ต่ำกว่า ม.6)
อัตราว่าง 7 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท

5 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ป.ตรีทุกสาขา)
อัตราว่าง 8 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท

6 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (ไม่ต่ำกว่า ป.6)
อัตราว่าง 2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท

คุณสมบัติดูที่ file แนบท้ายประกาศ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 17 - 21 มกราคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ