งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 มิถุนายน 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

วันที่:
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ปริญญาตรีไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ

2.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิเตอร์ 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
ปริญญาตรีไม่ต่ำกว่านี้ สาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ปริญญาตรีไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานการบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
วันที่เปิดรับสมัคร : 16 - 24 มกราคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ