งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

กรมบัญชีกลางรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคลัง(ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 31 มกราคม 2560

วันที่:
ประกาศกองการเงินการคลังภาครัฐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองการเงินการคลังภาครัฐ) รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการคลัง(ปริญญาตรี)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มพัฒนาระบบการคลัง กองการเงินการคลังภาครัฐ อาคาร 6 ชั้น 5 กรมบัญชีกลาง
วันที่เปิดรับสมัคร : 12 - 31 มกราคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ