งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มิถุนายน 2561

โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(เงินนอกงบประมาณ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกประถมศึกษา

วันที่:
ประกาศโรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(เงินนอกงบประมาณ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน
วิชาเอกประถมศึกษา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท/เดือน (มีประกันสังคม)


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาประถมศึกษา
- ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. กำหนด หรือ ก.ค.ศ.
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม อำเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2560 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ