งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

จำนวน 610 อัตรา วุฒิ ปวช.- ป.เอก ประกาศรับสมัครงาน กฟผ. ปี 2560 อัตราทั่วไปและอัตราภูมิภาค

วันที่:
ประกาศรับสมัครงาน กฟผ. ปี 2560 อัตราทั่วไปและอัตราภูมิภาค
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


เปิดรับสมัคร 16 - 31 มกราคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.job-108.com/jobs-id8684.html