งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 มิถุนายน 2561

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่งหัวหน้า/พนักงานช่าง ประจำโรงงาน จว.กาญจนบุรี

วันที่:
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ กำลังจะเปิดโรงงานผลิต (ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง) ที่จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ที่กำลังมองหางานในจังหวัดกาญจนบุรี หรือพื้นที่ใกล้เคียงอยู่นั้น ตอนนี้ทางบริษัทฯ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

-: หัวหน้าแผนกช่าง (Biomass)
-: หัวหน้ากะ (ผลิตไฟฟ้า)
-: หัวหน้ากะ (Evaporation)
-: หัวหน้ากะ (Incinerator)
-: พนักงานกะ (Evaporation)
-: พนักงานกะ (ผลิตไฟฟ้า)
-: พนักงานช่าง

ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งสมัครงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://career.thaibev.com

หรือโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณตีชณา ทัฬหวรรัตน์ โทร. 02-785-7878 ต่อ 7214