งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 มิถุนายน 2561

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่:
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง พนักงานทดสอบวัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,010 - 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปวท. สาขาเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ
- ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. พิษณุโลก
วันที่เปิดรับสมัคร : 12 - 25 มกราคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ