งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

รับหลายอัตรา วุฒิ ม.3,-ม.6,ปวช.-ปวส. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 3/2560

วันที่:
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 3/2560
รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.-ปวท.-ปวส. ทุกสาขาวิชา
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์ราฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี 1/60 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร 0 3232 8237, 0 3232 8236

2 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. ทุกสาขาวิชา
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู หนองพลับ ตามพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20 หมู่ 2 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร 0 3282 6819

3 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู หนองพลับ ตามพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20 หมู่ 2 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร 0 3282 6819

4 พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.-ปวท.-ปวส. ทุกสาขา
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ 110 บ้านปทุม หมู่ 2 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ โทร 0 5451 1189, 0 5452 1728

5 พนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.3,-ม.6,-ปวช.,-ปวท.-ปวส. ทุกสาขา
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด 333 หมู่ 5 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทร 0 4365 9461

6 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด 333 หมู่ 5 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทร 0 4365 9461

7 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.,- ปวท ทุกสาขา
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด 333 หมู่ 5 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทร 0 4365 9461

8 พนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.3,-ม.6,-ปวช.,-ปวท.-ปวส. ทุกสาขา
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี 1/130 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร 0 2577 0815

9 พนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.3,-ม.6
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี 172/23 หมู่ 4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร 0 3823 4430, 03823 4230

10 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.,- ปวท. ทุกสาขา
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี 172/23 หมู่ 4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร 0 3823 4430, 03823 4230

11 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.,-ปวท., - ปวส. สาขาทางบัญชี เลขานุการ การเงิน
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด 79 หมู่ 1 สายตราด-แหลมงอบ ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด โทร 0 3951 0576

12 เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.ทุกสาขา
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.สายเลี่ยงเมืองสารคาม -ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โทร 0 4377 7827

13 ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.3,-ม.6, ปวช. ทุกสาขา
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 123 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 5 อาคาร 7 ชั้น ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร 0 3533 5517 , 0 3533 8398

14 ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.ศ. 3 , ม.3
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร โทร 0 7753 4634 , 0 7765 8174

15 ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.ศ. 3 , ม.3 , ปวช., ปวท., ปวส. ทุกสาขา
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์คุ้มครอคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม 2 หมู่ 2 ต.บางแซม อ.เมือง จ.นครปฐม โทร 0 3498 3099

16 ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.ศ. 3 , ม.3
สถานที่รับสมัคร : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 1362 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร 0 4492 2666-7

17 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส ทุกสาขา
สถานที่รับสมัคร : สถานคุ้มครอคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา 28 หมุ่ 2 ถ.สงขลา - เกาะยอ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา โทร 0 7433 0230 - 1

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง
วันที่เปิดรับสมัคร : 23 - 27 มกราคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ