งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัคร ครูอัตราจ้าง และ ลูกจ้างชัวคราว

วันที่:
รับสมัคร
1.ครูพิเศษสอนวิชา คหกรรม 1 อัตรา
2.ล่ามภาษามือ 2 อัตรา
3.ครูผู้สอน หรือ ผู้ช่วยครูผู้สอน(พิการทางการได้ยิน) 2 อัตรา
4.พนักงานขับรถ 1 อัตรา
5.คนสวน 1 อัตรา