งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ของบริษัท เอ็กซาซีแลม จำกัด สาขาพิษณุโลก

วันที่:
รับสมัครงานตำแหน่งงาน
1) เจ้าหน้าที่ รับ-ส่งงาน (Sales Service ) ประจำสาขาพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา
2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต(ผลิตฟันเทียม) ประจำสาขาพิษณุโลก จำนวน 5 อัตรา
รายละเอียด ดังนี้

1) เจ้าหน้าที่ รับ-ส่งงาน (Sales Service ) ประจำสาขาพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน : เงินเดือน 9,000 บาท +ค่าครองชีพ + ค่าโทรศัพท์มือถือ
+ค่าแนะนำลูกค้าใหม่ +ค่าคอมมิชั่น + ประกันอุบัติเหตุ
ลักษณะงาน รับ-ส่งงานที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยให้ลูกค้าที่เป็นทันตแพทย์ คลีนิกทันตกรรม โรงพยาบาลประจำอำเภอ , ดูแลลูกค้า ติดตามงานและประสานงานให้ลูกค้า ฯลฯ
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ( ผลิตฟันเทียม) จำนวน 5 อัตรา
ลักษณะงาน ผลิตงานทันตกรรมฟันเทียบแบบติดแน่น ถอดได้ และแบบทันตกรรมจัดฟัน งานทำโมเดลฟัน
การขึ้นรูปฟัน งานกรอโลหะ งานรีเทนเนอร์ ตามแบบที่ทันตแพทย์ต้องการ ตามกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
- เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ในด้านการติดต่อประสานงานอย่างน้อย 1 ปี
- สามารถขับรถจักรยานยนต์/รถยนต์ได้ดีหรือรถยนต์
- รู้จักเส้นทางภายในพื้นที่เป็นอย่างดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ ตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น

ติดต่อสมัครงานและกรอกใบสมัครงานได้ที่สำนักงาน สาขาพิษณุโลก บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด สาขาพิษณุโลก ที่อยู่ 239/1 ม.3 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-248030 หรือมือถือ 086-4313901